Vennskap Trondheim-Keren

er en vennskapforening for gjensidig kontakt mellom Trondheim og byen Keren i Eritrea. Foreningen ble stiftet i 1992.

Formålet ble definert slik i en vennskapsavtale 1994 (underskrevet av ledelsen i begge byer):

  1. Å opprettholde samarbeid mellom Keren og Trondheim (den gang: Heimdal),
    basert på partnerskap og utveksling
  2. Å få betydning for hverdagens livskvalitet for innbyggerne i de to byene
  3. I størst mulig grad være katalysator for bevissthet og engasjement i begge
    lokalsamfunn.

Medlemsskap
Medlemskontingenten er et viktig bidrag til vennskapsgruppen, da den dekker daglige driftsutgifter til porto, møter og så videre. Bidragene vi får fra andre, mer formelle bidragsytere er oftest øremerket til formål som er direkte spesifisert i søknadene.

Medlemsskapet er et støttemedlemsskap, og medlemmene blir invitert til arrangementer og kan være med å velge styret på årsmøtet.

Medlemsbetingelsene er enkle:

Enkeltpersoner, 300 kr
Institusjoner, foreninger og lignende, 400 kr

For å bli medlem betales kontingenten til bankkonto 7878 05 28825. Merk blanketten eller nettbankmeldingen tydelig med med navn og «kontingent 2015«.

Eksempel «Ole Nordmann kontingent 2015»

Vi oppfordrer så mange som mulig til å betale kontingenten. Samtidig takker vi alle som betalte inn kontingent i fjor.

Advertisements

Kommentarer er stengt.